Felles nettsted for IF, FHF og det pedagogiske utviklingsarbeidet

(Klikk på logoene til IF og FHF for mer informasjon)

 

Publisert/ endret: 24.8.2016

Meld deg og din skole på Informasjonskonferansen 2016 nå

Årets Informasjonskonferanse blir 14. – 16. september på Hotell 33 i Oslo. Det blir både foredrag, seminarer og workshops. Vi har hentet inn spennende foredragsholdere som både kan inspirere og gi konkrete tips. Vi anbefaler at alle folkehøgskoler sender minst en deltaker.

Les mer
Publisert/ endret: 19.8.2016

Fullt trykk for folkehøgskolestanden i Arendalsuka

Folkehøgskolene er representert med stand i politisk gate under Arendalsuka for tredje året. Og etter første dag er vi allerede ved å være tomme for informasjonsmateriell. Kontoret i Oslo er derfor i gang med å få sendt ned mer materiell ekspress.

Les mer
Publisert/ endret: 26.6.2016

Året du aldri glemmer - ny masteroppgave om folkehøgskolen

Tor Anders Bye har studert sosiologi ved NTNU. I mai i år leverte han sin masteroppgave om folkehøgskolen. Oppgaven har fått tittelen 'Året du aldri glemmer' og er en interaksjonistisk analyse av fellesskaps- og identitetsbygging i den norske folkehøgskolen.

Les mer
Publisert/ endret: 15.6.2016

KUF-komiteens flertall vil ha med folkehøgskole

KUF-komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstrepart, merker seg i innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om stortingsmelding 16 2015-2016: «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring» ikke omtaler folkehøgskolenes plass og rolle i utdanningssystemet. 

Les mer
Publisert/ endret: 30.5.2016

Folkehøgskoler er noe av grunnen til at jeg ble president

Dette sa Obama i sin tale til de nordiske statsminsitrene for noen uker siden i Det Hvite Hus. Les om talen og mye, mye mer i Folkehøgskolen nr 3 2016. Bladet er i trykken, men du kan lese det her og nå.

Les mer
Publisert/ endret: 22.5.2016

Fokus på etiske dilemmaer i folkehøgskolens internasjonale engasjement

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) vil i løpet av skoleåret 2016-17 sette fokus på etiske dilemmaer i folkehøgskolenes internasjonale engasjement. Etiske dilemmaer vil være tema på Internasjonalt seminar 1.-2. desember, i tillegg ønsker IU å ta opp dette temaet på ulike folkehøgskolearrangement og tilbyr alt fra 1time til heldagsprogram om temaet.

Les mer
Publisert/ endret: 19.5.2016

Folkehøgskolene i KUF-komiteen om ‘Fremtidens skole’

Folkehøgskolene deltok 10. mai i den åpne høringen i KUF-komiteen på Stortingsmelding 28 (2015-2016) om ‘fremtidens skole’. I meldingen fremheves blant annet et tydeligere fokus på dybdelæring, samt de tre grunnleggende tverrgående temaene ‘Folkehelse og livsmestring’, ‘Demokrati og medborgerskap’ og ‘Bærekraftig utvikling’. 

I høringen pekte Odd Arild Netland, Sindre Vinje samt Kristine Lindberg (FIVH) på erfaringer fra prosjektet ‘Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden’ der 40 folkehøgskoler har deltatt dette skoleåret. Prosjektet videreføres kommende skoleår hvor alle skoler er invitert med.

Les mer
Publisert/ endret: 19.5.2016

Obama: – Folkehøgskoler er noe av grunnen til at jeg ble president

I en tale til de nordiske statslederne, pratet president Obama varmt om Grundtvig og folkehøgskoler. Han roste også de nordiske statsministrene og presidentene for at de har bedre bordmanerer enn vikingene.

Les mer
Publisert/ endret: 19.5.2016

Folkehøgskoleelever omfattes ikke av forslaget til opptrappingen i studiestøtten

I framleggingen av forslag til revidert statsbudsjett legger regjeringen opp til å styrke studiestøtten for de som tar tertiærutdanning, det vil si studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Folkehøgskoleelever som tar eksamensfri utdanning omfattes ikke av forslaget til opptrappingen i støttenivået.

Les mer
Publisert/ endret: 13.5.2016

Lønnsramme i KS på 2,4 prosent

Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble 2.4 prosent.

Det tas forbehold om at forhandlingsresultatet blir godkjent ved uravstemning.

Les mer
Publisert/ endret: 6.5.2016

Invitasjon til kurset Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen

Leder i folkehøgskolen – har du tenkt tanken?  Det er behov for ledere som kjenner skolehverdagen, som brenner for ideene og verdiene i skoleslaget vårt. Og kanskje har du visjoner om hvordan videreutvikle folkehøgskolen. Folkehøgskoleforbundet inviterer herved til kurs for ansatte i folkehøgskolen som «går med en leder i magen», enten det er som rektor eller inspektør/assisterende rektor.

Les mer
Publisert/ endret: 29.4.2016

Erfaringssamling om flyktninger på folkehøgskole

Folkehøgskolerådet inviterer til erfaringssamling om flyktninger på folkehøgskoler 8. juni i Oslo. Etter inngåelse av avtale mellom folkehøgskolene ved Folkehøgskolerådet og Kunnskapsdepartementet i desember i fjor har flere folkehøgskoler tatt inn flyktninger som elever dette vårsemesteret. Flere skoler er klare og kan ta i mot unge asylanter fra høsten. Les hele invitasjonen til erfaringssamlingen her: 

Les mer
Neste side >>
Sitatet


"Jeg taper aldri. Enten vinner jeg, eller så lærer jeg."

Nelson MandelaDu må være forberedt på å kunne ta feil


Dagens dikt

"Dei vart så glade då eg kom - men dei såg meg ikkje"