Felles nettsted for IF, FHF og det pedagogiske utviklingsarbeidet

(Klikk på logoene til IF og FHF for mer informasjon)

 

Publisert/ endret: 16.2.2017

Dagskurs for internatledere i frilynt folkehøgskole 4. april i Oslo

Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for internatledere eller de som har internatlederfunksjon i folkehøgskolen. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13 i Oslo. tirsdag 4. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Les mer
Publisert/ endret: 16.2.2017

Hvor blir det av barndommen hos generasjon prestasjon?

Dagens skoleelever er veldisiplinerte og opptatt av å prestere. De ser det fremtidige arbeidslivet som stollek hvor det ikke blir plass til alle. De har blikket så stivt festet på fremtiden at de risikerer å bli trette og syke av prestasjonspress, lenge før de forlater skolen, heter det i Nansenskolens invitasjon til årets skolekonferanse. 

Les mer
Publisert/ endret: 16.2.2017

Mennesker på vandring - Granby-konferansen 2017

Under tittelen 'Mennesker på vandring - kulturelle veikryss' inviterer Granby gård til granbykonferansen 2017 4. april på Peder Morset folkehøgskole. Et kjent utsagn sier det slik: 'Vi må kjenne vår historie for å forsstå nåtiden og kunne bidra til å forme framtiden.' Et tilbakeblikk på vår egen utvandring viser de lange linjene i historien om mennesker på vandring.  

Les mer
Publisert/ endret: 2.2.2017

56 nye , ferske sider om alt mulig i folkehøgskolen - nr 1 av Folkehøgskolen 2017 er 'på gata'

Bladet vårt Folkehøgskolen er nå klart med nr 1 i år. Du kan boltre deg i 56 sider om stort og smått av hva som rører seg i folkehøgskolen for tiden. Ikke minst kritisk søkelys på folkehøgskolenes utstrakte studiereisevirksomhet. Les også dette nummers portrettintervju av Haldis Brubæk, rektor på Romerike folkehøgskole.

Les mer
Publisert/ endret: 1.2.2017

Pilotskoler søkes til prosjektet "Mellom solskinn og ruskevær"

Folkehøgskoleforbundet vil i de kommende år fokusere på arbeid med psykisk helse. I den forbindelse setter vi i gang prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær». I dette prosjektet vil vi første skoleår jobbe sammen med tre pilotskoler som velger ulike måter å tilnærme seg tematikken. Det er disse skolene vi nå søker. 

Les mer
Publisert/ endret: 28.1.2017

Utlysning av PU-midler til frilynte skoler

 

Folkehøgskoleforbundet lyser med dette ut 80 000,- kroner i felles PU-midler som skolene kan søke på. Frist for søknad er 15.03.2017.
Skoler som ønsker å søke om midler til PU-arbeid gjør dette på vedlagt søknadsmal. Vi oppfordrer skolene til samarbeidsprosjekter, og skoler som søker sammen med andre skoler vil bli prioritert.
I 2017 kan skolene søke om PU-midler, for gjennomføring i skoleåret 2017-18, innenfor følgende 2 områder.

 

Les mer
Publisert/ endret: 27.1.2017

ERFARINGSSEMINAR OM FLYKTNINGER SOM FOLKEHØGSKOLEELEVER

Folkehøgskolerådet ønsker velkommen til erfaringssamling om flyktninger som folkehøgskoleelever. Ett halvt skoleår er over, og vi ser fram til å høre erfaringer folkehøgskolene har gjort seg. Vi er også glade for at både Kunnskapsdepartementet (KD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) vil delta og bidra under seminaret. I programmet er det lagt opp til mye erfaringsutveksling og det blir særlig tid til å stille spørsmål, utveksle ideer m.m. under kafédialogen etter lunsj.

Les mer
Publisert/ endret: 19.1.2017

“Look to the Norwegian folk high schools!”

Under Rektormøtet 2017 holdt professor Tom Tiller et videoforedrag om fremtidens skole og fremtidens folkehøgskole. Tiller belyser her utfordringer og muligheter for skoleslaget de kommende år. Ta deg tid til å se videoen hvor Tiller utfordrer og viser muligheter for folkehøgskolene.

Les mer
Publisert/ endret: 14.1.2017

Oversikt over OT-kontaker i hele landet

Tall fra SSB vider at en tredel av elevene på folkehøgskole ikke har startet eller fullført videregående opplæring (VGO). Antagelig vil oppfølgingstjenesten (OT) være aktuell for flertallet av disse elevene for å komme i gang (igjen) og fullføre VGO eller på annen måter komme videre i skole/utdanning eller i arbeid.

Les mer
Publisert/ endret: 22.1.2017

Seniorlaget møtes på Møre folkehøgskule til sommeren

Seniorlaget utgir eget medlemsblad. I siste utgave, som kom i desember, kan du lese om Seniortreffet i Lofoten i fjor sommer, programmet for kommende treff på Møre folkehøgskule til sommeren og referat fra årsmøtet, der Terje Garvik ble valgt til leder etter at Mildrid Nesheim ønskte avløsning.

Les mer
Publisert/ endret: 10.1.2017

Forslag til nytt idéprogram til høring i lokallaene

I 50 år har Folkehøgskoleforbundet hatt et idéprogram som sier noe om vår felles idé om hva folkehøgskole er etter vårt syn, og som igjen angir grunnlaget for vårt arbeid i alle sammenhenger. Idéprogrammet revideres på landsmøtet hvert fjerde år. Gjeldende idéprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2013 (Agder). Det er derfor tid for å drøfte og vedta idéprogrammet for de kommende fire årene på landsmøtet på Elverum folkehøgskole til sommeren (30.mai-1.juni).

Les mer
Publisert/ endret: 14.12.2016

Riktig god jul!

Det stunder alvorlig mot jul, og en velfortjent pust i bakken. Benytt evt. litt tid til vårt siste medlemsnytt i år. Takk for et begivenhetsrikt år! Og vi snakkes/ses i det nye året.

Les mer
Neste side >>
Sitatet


"Jeg synes det er viktig ikke å være misjonær for eget syn på skolen. Jeg kan godt si hva jeg mener, men sier også at det ikke er sikkert at det er riktig."

Haldis Brubæk, rektor på Romerike folkehøgskoleDu må være forberedt på å kunne ta feil


Dagens dikt

"Dei vart så glade då eg kom - men dei såg meg ikkje"