Felles nettsted for IF, FHF og det pedagogiske utviklingsarbeidet

(Klikk på logoene til IF og FHF for mer informasjon)

 

Publisert/ endret: 24.5.2017

Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9% til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017.

Les mer
Publisert/ endret: 11.5.2017

Hva er frilynt folkehøgskole i dag? Forslag til nytt idé- og prinsipprogram

Folkehøgskole skal være et sted for å belyse hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Under denne overskriften legger styret fram forslag til nytt idé- og prinsipprogram for landsmøtet i slutten av måneden.

Les mer
Publisert/ endret: 4.5.2017

Studiereisenes pris

Studiereiser til utlandet utgjør etter hvert en viktig del av mange folkehøgskolers danningsprogram. Og studiereisene har definitivt en plass i livets skole. Samtidig dukker det opp en del problematiske sider i kjølvannet av virksomhetens omfang. I siste nummer av Folkehøgskolen (nr 2 2017) har styret publisert en artikkel (Studiereisens pris, s 14f i Folkehøgskolen nr 2-2017) som oppsummerer noen av de kanskje viktigste dilemmaene knyttet til en økt studiereisevirksomhet ved norske folkehøgskoler (se her under)

Les mer
Publisert/ endret: 4.5.2017

Globalvettregler for internasjonalt engasjement

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen er stolte over å kunne presentere Globalvettreglene – for globalt engasjement i aktivitet og reise (se vedlegg). Plakaten er sendt ut til samtlige folkehøgskoler med oppfordring om å henge opp denne på personalrom, i klasserom, på internatet etc.

Les mer
Publisert/ endret: 28.4.2017

Velkommen til landsmøtet 2017 - ny frist for påmelding satt til 8. mai

Styret har i sitt møte denne uken vedtatt saksliste og program for landsmøtet. Innkalling til landsmøtet er sendt tidligere og i går mottok tillitsvalgte og skolene også program i form av invitasjonsbrosjyre med påmeldingsopplysninger. Frist for påmelding er skjøvet til 8. mai. 

Les mer
Publisert/ endret: 3.4.2017

Ludvigsen: Samarbeidskompetanse er svært viktig

I nyeste utgave av Folkehøgskolen (nr 2 2017) kan du lese et intervju av Sten Ludvigsen, han som ledet utvalget som sommeren 2015 leverte NOUen Fremtidens skole, også kalt 'Ludvigsenutvalget'. Han pongterer blant annet viktigheten av samarbeidskompetanse. I bladet kan du også lese..

Les mer
Publisert/ endret: 29.3.2017

Spørsmål om videreutdanning av lærere i folkehøgskolen

Krav til kompetanse til lærer er skjerpet i opplæringsloven. I forskriftene til folkehøgskoleloven §15 heter det at den som tilsettes som lærer i folkehøgskolen, må fylle kravene til kompetanse i opplæringsloven. Vi får derfor av og til spørsmål om hvordan endringene i opplæringsloven eventuelt påvirker lærere i folkehøgskolen og om hvorfor lærere i folkehøgskolen ikke har adgang til videreutdanningsinnsatsen som gjøres for å opp-kvalifisere lærere i grunnopplæringen.

Les mer
Publisert/ endret: 29.3.2017

– Nå er jeg mer motivert for å fortsette

– Jeg er veldig glad for at de hadde en slik ordning her på skolen, sier Sigurd Benjaminsen (19) fra Nannestad. Dette skoleåret har en mentorordning for elever som ikke har fullført videregående startet opp på tre folkehøgskoler. Alle 39 deltakere har nå en tydelig plan for veien videre.  

Les mer
Publisert/ endret: 23.3.2017

Velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2017!

Vi har samlet en rekke kurs for ansatte og nyansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august.  Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den måten vil du møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær.

Les mer
Publisert/ endret: 23.3.2017

Kurs for erfarne folkehøgskoleansatte på vei mot pensjonsalder

Det er mye å tenke på for de som har vært i folkehøgskolen/ arbeidslivet en god stund og nå nærmer en ny fase av livet. Det kan være hvordan man ønsker å bruke sin kompetanse de siste årene i jobb. Det kan være hvilke muligheter og rettigheter har du i forhold til pensjon, AFP, og hvilken økonomi man vil ha etter at man går av eller trapper ned? Spørsmålene er mange til et komplisert tema og svarene veldig avhengig av den enkeltes situasjon.

Les mer
Publisert/ endret: 16.3.2017

Innkalling til landsmøtet 2017

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Elverum folkehøgskole 30. mai- 1. juni.

Les mer
Publisert/ endret: 13.3.2017

Etablering av fagnettverk for film og foto

Voss folkehøgskule i samarbeid med Fana fiolkehøgskole, inviterer til etblering av fagnettverk for lærere i film og foto i folkehøgskolen. Første samling blir på Fana folkehøgskole tirdag 25. april. Det er god påmelding til fagdagen, men det er plass til flere.

Les mer
Neste side >>
Sitatet


"Folkehøgskole skal være et sted for å belyse hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker."

Fra forslag til nytt idé- og prinsipprogram som skal behandles på landsmøtetDu må være forberedt på å kunne ta feil


Dagens dikt

"Dei vart så glade då eg kom - men dei såg meg ikkje"