Felles nettsted for IF, FHF og det pedagogiske utviklingsarbeidet

(Klikk på logoene til IF og FHF for mer informasjon)

 

Publisert/ endret: 14.9.2016

Oppstartssamling i bærekraftprosjektet 22.-23. september

Bærekraftprosjektet 'Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden' går inn i sitt tredje og siste år med 46 deltakende skoler. Oppstartssamling for årets preosjekt er på Lillestrøm Thon Hotel Arena (Lillestrøm) torsdag 22. og fredag 23. september. Både rektor lærer-representant(er) og elever deltar fra hver av prosjektskolene. Se vedlagte progrsam og praktiske opplysninger for mer informasjon.

Les mer
Publisert/ endret: 12.9.2016

Tillitsvalgtkonferansen 2016 blir viktig

Tillitsvalgtkonferansen er alltid viktig. Det er hovedarenaen de tillitsvalgte har for oppdatering i tillitsvalgtrsarbeidet. Årets konferanse kan fort bli mer interessant enn vi håper i og med det for tiden er brudd i forhandlingene med Virke om pensjon i ny tariffavtale. Oppgjøret går nå til mekling.

Les mer
Publisert/ endret: 9.9.2016

Brudd i Virke-forhandlingene

Unio-forbundene, som folkehøgskolene er tilknyttet gjennom Utdanningsforbundet, brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren kl. 01.05 natt til fredag. Forbundene i Akademikerne og Lederne brøt samtidig.

 

Les mer
Publisert/ endret: 6.9.2016

Rekorder står for fall - 107 prosent fulle folkehøgskoler

Pr 1. september er det 7500 elever ved de norske folkehøgskolene. Det er en økning på 3,2 prosent i forhold til samme tid i fjor, som også var et svært godt år. Antall elever tilsvarer 11,34 prosent av 19-åringene. Med andre ord er det både flere elever, kanskje høyeste tall registrert i folkehøgskolens historie, og høyere andel av norske ungdommer som søker seg til folkehøgskolene, som nå er 107 prosent fulle.

Les mer
Publisert/ endret: 1.9.2016

Folkehøgskolen med vind i seila - nytt nr av FOLKEHØGSKOLEN

Bladet FOLKEHØGSKOLEN nr 4 er i trykken og på vei til din posthylle/-kasse. Men du kan allerede nå lese om folkehøgskolen med vind i seila, Playback teater i bruk i integreringsarbeid med unge, om kunstner Maja S. K. Ratkje om politikk og estetisk dannelse, elevrekruttering er..

Les mer
Publisert/ endret: 24.8.2016

Meld deg og din skole på Informasjonskonferansen 2016 nå

Årets Informasjonskonferanse blir 14. – 16. september på Hotell 33 i Oslo. Det blir både foredrag, seminarer og workshops. Vi har hentet inn spennende foredragsholdere som både kan inspirere og gi konkrete tips. Vi anbefaler at alle folkehøgskoler sender minst en deltaker.

Les mer
Publisert/ endret: 19.8.2016

Fullt trykk for folkehøgskolestanden i Arendalsuka

Folkehøgskolene er representert med stand i politisk gate under Arendalsuka for tredje året. Og etter første dag er vi allerede ved å være tomme for informasjonsmateriell. Kontoret i Oslo er derfor i gang med å få sendt ned mer materiell ekspress.

Les mer
Publisert/ endret: 26.6.2016

Året du aldri glemmer - ny masteroppgave om folkehøgskolen

Tor Anders Bye har studert sosiologi ved NTNU. I mai i år leverte han sin masteroppgave om folkehøgskolen. Oppgaven har fått tittelen 'Året du aldri glemmer' og er en interaksjonistisk analyse av fellesskaps- og identitetsbygging i den norske folkehøgskolen.

Les mer
Publisert/ endret: 15.6.2016

KUF-komiteens flertall vil ha med folkehøgskole

KUF-komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstrepart, merker seg i innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om stortingsmelding 16 2015-2016: «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring» ikke omtaler folkehøgskolenes plass og rolle i utdanningssystemet. 

Les mer
Publisert/ endret: 30.5.2016

Folkehøgskoler er noe av grunnen til at jeg ble president

Dette sa Obama i sin tale til de nordiske statsminsitrene for noen uker siden i Det Hvite Hus. Les om talen og mye, mye mer i Folkehøgskolen nr 3 2016. Bladet er i trykken, men du kan lese det her og nå.

Les mer
Publisert/ endret: 22.5.2016

Fokus på etiske dilemmaer i folkehøgskolens internasjonale engasjement

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) vil i løpet av skoleåret 2016-17 sette fokus på etiske dilemmaer i folkehøgskolenes internasjonale engasjement. Etiske dilemmaer vil være tema på Internasjonalt seminar 1.-2. desember, i tillegg ønsker IU å ta opp dette temaet på ulike folkehøgskolearrangement og tilbyr alt fra 1time til heldagsprogram om temaet.

Les mer
Publisert/ endret: 19.5.2016

Folkehøgskolene i KUF-komiteen om ‘Fremtidens skole’

Folkehøgskolene deltok 10. mai i den åpne høringen i KUF-komiteen på Stortingsmelding 28 (2015-2016) om ‘fremtidens skole’. I meldingen fremheves blant annet et tydeligere fokus på dybdelæring, samt de tre grunnleggende tverrgående temaene ‘Folkehelse og livsmestring’, ‘Demokrati og medborgerskap’ og ‘Bærekraftig utvikling’. 

I høringen pekte Odd Arild Netland, Sindre Vinje samt Kristine Lindberg (FIVH) på erfaringer fra prosjektet ‘Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden’ der 40 folkehøgskoler har deltatt dette skoleåret. Prosjektet videreføres kommende skoleår hvor alle skoler er invitert med.

Les mer
Neste side >>
Sitatet


"Jeg taper aldri. Enten vinner jeg, eller så lærer jeg."

Nelson MandelaDu må være forberedt på å kunne ta feil


Dagens dikt

"Dei vart så glade då eg kom - men dei såg meg ikkje"