Felles nettsted for IF, FHF og det pedagogiske utviklingsarbeidet

(Klikk på logoene til IF og FHF for mer informasjon)

 

Publisert/ endret: 3.4.2017

Ludvigsen: Samarbeidskompetanse er svært viktig

I nyeste utgave av Folkehøgskolen (nr 2 2017) kan du lese et intervju av Sten Ludvigsen, han som ledet utvalget som sommeren 2015 leverte NOUen Fremtidens skole, også kalt 'Ludvigsenutvalget'. Han pongterer blant annet viktigheten av samarbeidskompetanse. I bladet kan du også lese..

Les mer
Publisert/ endret: 29.3.2017

Spørsmål om videreutdanning av lærere i folkehøgskolen

Krav til kompetanse til lærer er skjerpet i opplæringsloven. I forskriftene til folkehøgskoleloven §15 heter det at den som tilsettes som lærer i folkehøgskolen, må fylle kravene til kompetanse i opplæringsloven. Vi får derfor av og til spørsmål om hvordan endringene i opplæringsloven eventuelt påvirker lærere i folkehøgskolen og om hvorfor lærere i folkehøgskolen ikke har adgang til videreutdanningsinnsatsen som gjøres for å opp-kvalifisere lærere i grunnopplæringen.

Les mer
Publisert/ endret: 29.3.2017

– Nå er jeg mer motivert for å fortsette

– Jeg er veldig glad for at de hadde en slik ordning her på skolen, sier Sigurd Benjaminsen (19) fra Nannestad. Dette skoleåret har en mentorordning for elever som ikke har fullført videregående startet opp på tre folkehøgskoler. Alle 39 deltakere har nå en tydelig plan for veien videre.  

Les mer
Publisert/ endret: 23.3.2017

Velkommen til FOLKEHØGSKOLEUKA 2017!

Vi har samlet en rekke kurs for ansatte og nyansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august.  Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den måten vil du møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær.

Les mer
Publisert/ endret: 23.3.2017

Kurs for erfarne folkehøgskoleansatte på vei mot pensjonsalder

Det er mye å tenke på for de som har vært i folkehøgskolen/ arbeidslivet en god stund og nå nærmer en ny fase av livet. Det kan være hvordan man ønsker å bruke sin kompetanse de siste årene i jobb. Det kan være hvilke muligheter og rettigheter har du i forhold til pensjon, AFP, og hvilken økonomi man vil ha etter at man går av eller trapper ned? Spørsmålene er mange til et komplisert tema og svarene veldig avhengig av den enkeltes situasjon.

Les mer
Publisert/ endret: 16.3.2017

Innkalling til landsmøtet 2017

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Elverum folkehøgskole 30. mai- 1. juni.

Les mer
Publisert/ endret: 13.3.2017

Etablering av fagnettverk for film og foto

Voss folkehøgskule i samarbeid med Fana fiolkehøgskole, inviterer til etblering av fagnettverk for lærere i film og foto i folkehøgskolen. Første samling blir på Fana folkehøgskole tirdag 25. april. Det er god påmelding til fagdagen, men det er plass til flere.

Les mer
Publisert/ endret: 7.3.2017

Rekordstart på opptaket av elever til frilynte folkehøgskolene for kommende skoleår

Landets 45 ordinære frilynte folkehøgskoler opplever en vekst på hele 6 % i elevopptaket for kommende skoleår. Dette kommer på toppen av at vi allerede opplever rekord i inneværende skoleår. Ser vi totalt sammen med de kristelige forlkehøgskolene er veksten 3,6 %. Dette viser den første elevtellingen for kommende skoleår.

Les mer
Publisert/ endret: 16.2.2017

Dagskurs for internatledere i frilynt folkehøgskole 4. april i Oslo

Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for internatledere eller de som har internatlederfunksjon i folkehøgskolen. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Folkehøgskolekontorets lokaler i Øvre Vollgate 13 i Oslo. tirsdag 4. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Les mer
Publisert/ endret: 16.2.2017

Hvor blir det av barndommen hos generasjon prestasjon?

Dagens skoleelever er veldisiplinerte og opptatt av å prestere. De ser det fremtidige arbeidslivet som stollek hvor det ikke blir plass til alle. De har blikket så stivt festet på fremtiden at de risikerer å bli trette og syke av prestasjonspress, lenge før de forlater skolen, heter det i Nansenskolens invitasjon til årets skolekonferanse. 

Les mer
Publisert/ endret: 16.2.2017

Mennesker på vandring - Granby-konferansen 2017

Under tittelen 'Mennesker på vandring - kulturelle veikryss' inviterer Granby gård til granbykonferansen 2017 4. april på Peder Morset folkehøgskole. Et kjent utsagn sier det slik: 'Vi må kjenne vår historie for å forsstå nåtiden og kunne bidra til å forme framtiden.' Et tilbakeblikk på vår egen utvandring viser de lange linjene i historien om mennesker på vandring.  

Les mer
Publisert/ endret: 2.2.2017

56 nye , ferske sider om alt mulig i folkehøgskolen - nr 1 av Folkehøgskolen 2017 er 'på gata'

Bladet vårt Folkehøgskolen er nå klart med nr 1 i år. Du kan boltre deg i 56 sider om stort og smått av hva som rører seg i folkehøgskolen for tiden. Ikke minst kritisk søkelys på folkehøgskolenes utstrakte studiereisevirksomhet. Les også dette nummers portrettintervju av Haldis Brubæk, rektor på Romerike folkehøgskole.

Les mer
Neste side >>
Sitatet


"Målet med undervisningen er å få elevene til å elske verden så mye at de vil ta ansvar for den."

Hannah ArendtDu må være forberedt på å kunne ta feil


Dagens dikt

"Dei vart så glade då eg kom - men dei såg meg ikkje"