SøkerordNeste 7 kurs, møter og arrangementer

Felles nettsted for IF, FHF og det pedagogiske utviklingsarbeidet

(Klikk på logoene til IF og FHF for mer informasjon)

 

Publisert/ endret: 14.1.2017

Oversikt over OT-kontaker i hele landet

Tall fra SSB vider at en tredel av elevene på folkehøgskole ikke har startet eller fullført videregående opplæring (VGO). Antagelig vil oppfølgingstjenesten (OT) være aktuell for flertallet av disse elevene for å komme i gang (igjen) og fullføre VGO eller på annen måter komme videre i skole/utdanning eller i arbeid.

Les mer
Publisert/ endret: 12.1.2017

Seniorlaget møtes på Møre folkehøgskule til sommeren

Seniorlaget utgir eget medlemsblad. I siste utgave, som kom i desember, kan du lese om Seniortreffet i Lofoten i fjor sommer, programmet for kommende treff på Møre folkehøgskule til sommeren og referat fra årsmøtet, der Terje Garvik ble valgt til leder etter at Mildrid Nesheim ønskte avløsning.

Les mer
Publisert/ endret: 10.1.2017

Forslag til nytt idéprogram til høring i lokallaene

I 50 år har Folkehøgskoleforbundet hatt et idéprogram som sier noe om vår felles idé om hva folkehøgskole er etter vårt syn, og som igjen angir grunnlaget for vårt arbeid i alle sammenhenger. Idéprogrammet revideres på landsmøtet hvert fjerde år. Gjeldende idéprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2013 (Agder). Det er derfor tid for å drøfte og vedta idéprogrammet for de kommende fire årene på landsmøtet på Elverum folkehøgskole til sommeren (30.mai-1.juni).

Les mer
Publisert/ endret: 14.12.2016

Riktig god jul!

Det stunder alvorlig mot jul, og en velfortjent pust i bakken. Benytt evt. litt tid til vårt siste medlemsnytt i år. Takk for et begivenhetsrikt år! Og vi snakkes/ses i det nye året.

Les mer
Publisert/ endret: 9.12.2016

Lønnsreguleringer for folkehøgskoler tilsluttet Virke

Resultatet av forhandlinger og mekling er nå godkjent av alle parter. De økonomiske forutsetninger er at det gis lønnstillegg pr. 1.5 2016 og pr. 1.8 2017. De sentrale tilleggene framkommer i tabellen under. 

Les mer
Publisert/ endret: 5.12.2016

Drukner folkehøgskolens ønsker i prosessen om statsbudsjettet?

I regjeringens budsjettforslag for 2017 var folkehøgskoleelever ekskludert fra opptrappingen til elleve måneders studiestøtte. Budsjettavtalen i helgen har dessverre ikke endret på dette, selv om KrF, Venstre, SV og Senterpartiet har lagt inn opptrappingen i studiestøtten også til elever ved folkehøgskoler i sine alternative budsjetter.

Les mer
Publisert/ endret: 20.11.2016

Ingen streik - meklingen førte fram

Folkehøgskolene i Virkeområdet får samme lønnstillegg med samme virksningstidspunkt som i KS, og forblir i Statens Pensjonskasse. Natt til i dag var det klart at meklingen på HUK-området førte fram til enighet. Det blir dermed ikke streik i folkehøgskolen.  

Les mer
Publisert/ endret: 16.11.2016

Mekling i Virke-oppgjøret 17. og 18. november

Etter bruddet i september i forhandlingene med Virke i årets tariffoppgjør for pedagogiske medlemmer i Utdanningsforbundet, i hovedsak på grunn av uenighet knyttet til pensjon, blir det mekling 17. og 18. november hos Riksmekleren. Er det ikke oppnådd enighet mellom partene innen natt til lørdag, blir det streik. Da kan kan FHFs/NKFs medlemmer bli tatt ut i streik. Skoler som tas ut i første omgang er varslet i henhold til hovedavtalen.

Les mer
Publisert/ endret: 17.11.2016

Relansering: Grundtvig for begynnere.. og oss andre

Med denne boka gir Arild Mikkelsen en innføring i Grundtvig og hans kjernebegreper samt et konsentrat av norsk folkehøgskoles mer enn 150 års historie, der han drar linjer fra starten med Sagatun folkehøgskole i 1864 og helt fram til i dag. I slutten av boka peker Arild på noen sentrale utfordringer norsk frilynt folkehøgskole må forholde seg til i framtiden. I tillegg inneholder boka en tidslinje over Grundtvigs liv og virke samt tips til videre lesning. 

Les mer
Publisert/ endret: 15.11.2016

Utlysing av midler fra FHF Solidaritetsfondet

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet). Det vil i år deles ut inntil NOK 120.000 fra fondet totalt. Søknadsfrist 12. desember 2016.

Les mer
Publisert/ endret: 15.11.2016

Etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement - seminar

På årets Internasjonalt seminar (1.-2. desember 2016 i Oslo) vil vi sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Her retter vi søkelys både på studiereisene og andre aktiviteter i Norge og internasjonalt. IU legger opp til et deltakende seminar hvor vi får faglig påfyll og inspirasjon, samt mulighet til å dele erfaringer og ideer.

Les mer
Publisert/ endret: 14.11.2016

Ønsker etisk dømmekraft

I fremtiden bør arbeidstakere ha evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Har en gode holdninger og verdier i kombinasjon med kompetanse, vil en lykkes i fremtiden. Drømmepersonene har både entrepenørmessige evner og etisk dømmekraft, sa Johan H. Andersen i Utdanningsforbundets og Kunnskapsdepartementets debatt om ny generell lærerplan.

Les mer
Neste side >>
Sitatet


"Grensen mot inderlighet trekkes med opptatthet."

Lena AnderssonDu må være forberedt på å kunne ta feil


Dagens dikt

"Dei vart så glade då eg kom - men dei såg meg ikkje"