Felles nettsted for IF, FHF og det pedagogiske utviklingsarbeidet

(Klikk på logoene til IF og FHF for mer informasjon)

 

Publisert/ endret: 24.10.2016

Meir praktisk kunnskap – ein skule for livet!

 

Berre 60 prosent av elevane fullfører
vidaregåande skule på normert
tid. Dette er eit nasjonalt
traume. Redaktøren etterlyser i
Dag og Tid nr. 34 meir praktisk
kunnskap i skulen. Her treffer
Gjerdåker spikaren på hovudet,
bokstavleg tala.

Berre 60 prosent av elevane fullførervidaregåande skule på normerttid. Dette er eit nasjonalttraume. Redaktøren etterlyser iDag og Tid nr. 34 meir praktiskkunnskap i skulen. Her trefferGjerdåker spikaren på hovudet,bokstavleg tala.

 

Les mer
Publisert/ endret: 18.10.2016

Kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt undervisning og folkehøgskole

Folkehøgskoleforbundet og NKF vil tilby et kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole. Med tilrettelagt folkehøgskole tenker vi her på skoler som har egne linjetilbud eller opplegg for elever som ikke kan følge undervisningen på de ordinære linjene.  I begrepet tilrettelagt folkehøgskole ligger også den tilretteleggingen som er knyttet til internatet og det sosialpedagogiske arbeid på skolen og på turer.   

Les mer
Publisert/ endret: 6.10.2016

Grov forskjellsbehandling av folkehøgskoleelever

I dagens budsjettforslag legger regjeringen opp til forskjellsbehandlingen av studenter i høyere utdanning. Mens studiestøtten økes for studenter som regnes inn under tertiærutdanning, holdes folkehøgskolene utenfor det gode selskap. 

Les mer
Publisert/ endret: 29.9.2016

Forandring fryder - men hvorfor gjør det så vondt? - Lederforum 2016

Årets lederforum med årsmøte i IF og inspektørmøte, arrangeres for andre gang samtidig. Denne gangen i Gjøvik i dagene 8. til 10. november på Quality Hotel Strand. Derved kan store deler av lederforum og inspektørmøtet være felles, og med det bidra til å styrke rektor og assisterende rektor/inspektør som lederteam. 

Les mer
Publisert/ endret: 14.9.2016

Oppstartssamling i bærekraftprosjektet 22.-23. september

Bærekraftprosjektet 'Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden' går inn i sitt tredje og siste år med 46 deltakende skoler. Oppstartssamling for årets preosjekt er på Lillestrøm Thon Hotel Arena (Lillestrøm) torsdag 22. og fredag 23. september. Både rektor lærer-representant(er) og elever deltar fra hver av prosjektskolene. Se vedlagte progrsam og praktiske opplysninger for mer informasjon.

Les mer
Publisert/ endret: 12.9.2016

Tillitsvalgtkonferansen 2016 blir viktig

Tillitsvalgtkonferansen er alltid viktig. Det er hovedarenaen de tillitsvalgte har for oppdatering i tillitsvalgtrsarbeidet. Årets konferanse kan fort bli mer interessant enn vi håper i og med det for tiden er brudd i forhandlingene med Virke om pensjon i ny tariffavtale. Oppgjøret går nå til mekling.

Les mer
Publisert/ endret: 9.9.2016

Brudd i Virke-forhandlingene

Unio-forbundene, som folkehøgskolene er tilknyttet gjennom Utdanningsforbundet, brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren kl. 01.05 natt til fredag. Forbundene i Akademikerne og Lederne brøt samtidig.

 

Les mer
Publisert/ endret: 6.9.2016

Rekorder står for fall - 107 prosent fulle folkehøgskoler

Pr 1. september er det 7500 elever ved de norske folkehøgskolene. Det er en økning på 3,2 prosent i forhold til samme tid i fjor, som også var et svært godt år. Antall elever tilsvarer 11,34 prosent av 19-åringene. Med andre ord er det både flere elever, kanskje høyeste tall registrert i folkehøgskolens historie, og høyere andel av norske ungdommer som søker seg til folkehøgskolene, som nå er 107 prosent fulle.

Les mer
Publisert/ endret: 1.9.2016

Folkehøgskolen med vind i seila - nytt nr av FOLKEHØGSKOLEN

Bladet FOLKEHØGSKOLEN nr 4 er i trykken og på vei til din posthylle/-kasse. Men du kan allerede nå lese om folkehøgskolen med vind i seila, Playback teater i bruk i integreringsarbeid med unge, om kunstner Maja S. K. Ratkje om politikk og estetisk dannelse, elevrekruttering er..

Les mer
Publisert/ endret: 24.8.2016

Meld deg og din skole på Informasjonskonferansen 2016 nå

Årets Informasjonskonferanse blir 14. – 16. september på Hotell 33 i Oslo. Det blir både foredrag, seminarer og workshops. Vi har hentet inn spennende foredragsholdere som både kan inspirere og gi konkrete tips. Vi anbefaler at alle folkehøgskoler sender minst en deltaker.

Les mer
Publisert/ endret: 19.8.2016

Fullt trykk for folkehøgskolestanden i Arendalsuka

Folkehøgskolene er representert med stand i politisk gate under Arendalsuka for tredje året. Og etter første dag er vi allerede ved å være tomme for informasjonsmateriell. Kontoret i Oslo er derfor i gang med å få sendt ned mer materiell ekspress.

Les mer
Publisert/ endret: 26.6.2016

Året du aldri glemmer - ny masteroppgave om folkehøgskolen

Tor Anders Bye har studert sosiologi ved NTNU. I mai i år leverte han sin masteroppgave om folkehøgskolen. Oppgaven har fått tittelen 'Året du aldri glemmer' og er en interaksjonistisk analyse av fellesskaps- og identitetsbygging i den norske folkehøgskolen.

Les mer
Neste side >>
Sitatet


"Grensen mot inderlighet trekkes med opptatthet."

Lena AnderssonDu må være forberedt på å kunne ta feil


Dagens dikt

"Dei vart så glade då eg kom - men dei såg meg ikkje"